Administracija

Direktorė

Daiva Lunkevičienė
El. paštas: daivalunkeviciene@gmail.com, tel. Nr. +37061554252

 

Aušra Budovaitė – vyr. buhalterė, kvmrastine@gmail.com

Sandra Ąžuolienė – sekretorė, kruopiumokykla@gmail.com

Sandra Ąžuolienė – viešųjų pirkimų projektų organizatorė, vpkruopiai@gmail.com

Kristina Parnarauskienė – projektų organizatorė,

Vaida Lydienė – projektų organizatorė; 

Ramūnas Žimantas – ūkvedys, kpm.ukvedys@gmail.com

 

 

Archyvas