Biblioteka

Mokyklos biblioteka siekia tapti mokymo ir mokymosi vieta, tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
Biblioteka kaupia, sistemina, saugo ir skleidžia mokyklos bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikia informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu, ugdo mokinių informacinį raštingumą, skatina juos skaityti.

Lankytojai gali:

  • – Pasiimti knygas į namus;
  • – Naudotis informaciniais ir periodiniais leidiniais skaitykloje;
  • – Gauti atsakymas į temines, faktografines, adresines užklausas;
  • – Dirbti kompiuteriu, nemokamai naudotis internetu;

 Lankytojai privalo:

  • – Saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
  • – Informacinių leidinių (enciklopedijų, žinynų, žodynų) neišsinešti į namus.
  • – Bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams.
  • – Praradę ar sugadinę leidinį, pakeisti jį tokiu pat arba lygiaverčiu.

2020 metų bibliotekos veiklos planas

Renginiai

Bibliotekoje organizuojamos knygų, mokinių darbų parodos, vyksta susitikimai. Mokytojai veda pamokas. Čia skaitome, aptariame perskaitytas knygas. Čia pristatomos naujos ir dar neskaitytos knygos.


Garsiojo skaitymo pamokėlės.


Svečiuose Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos atstovai su projekto “Knygvežiukas veža” edukacine programa.


Mokykla dalyvauja Nacionalinė švietimo agentūros,  Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
Mokyklos  tikslas – numatyti veiklas, kurias įgyvendinant bus stiprinami mokinių skaitymo ir rašymo (skaitymo, teksto suvokimo, žodinio ir rašytinio bendravimo) gebėjimai.
Prie šio tikslo įgyvendinimo aktyviai prisideda ir biblioteka.

2020 m. įsigytų vadovėlių ataskaita

 

Archyvas