Vizija, misija, vertybės

Vizija

Visi vaikai nori mokytis.

Misija

Dėmesys kiekvienam vaikui emociškai saugioje aplinkoje.

Vertybės

  • Ugdymo(si) kokybė.
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas, mentorystė.
  • Pasidalytoji lyderystė, grįsta pasitikėjimu.
  • Sveikos, laisvos ir kūrybiškos asmenybės formavimasis.

Archyvas