Pagalbos mokiniui specialistai

Pagalbos mokiniui specialistai

Rita Balkauskienė – socialinis pedagogas
Vincenta Žemaitaitienė – Logopedas
Gintautė Damskienė – mokytojo padėjėja
Genutė Kristinienė – Bibliotekininkė
Svetlana Lukoševičienė – pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Archyvas