Pedagogai

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai

Genutė Kristinienė Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas
Virginija Kraujutytė Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba
Viktoras Gradeckas Vyresnysis mokytojas Fizika, informacinės technologijos
Liuda Povilaitytė Mokytoja Etika
Larisa Chlystova Vyresnioji mokytoja Chemija
Herta Povilaitienė Vyresnioji mokytoja Matematika, Ekonomika
Ružana Brasienė Vyresnioji mokytoja Rusų kalba
Reda Urbonienė Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, anglų k. pradinėse klasėse
Jūratė Stonienė Mokytoja Technologijos, Dailė
Linas Vaišvilas Vyresnysis mokytojas Pilietiškumo pagrindai, istorija
Svetlana Lukoševičienė Mokytoja Pradinis ugdymas
Auklėtoja Pailgintos mokymosi dienos grupė
Kristina Parnarauskienė Mokytoja Biologija
Renatas Kateiva Vyresnysis mokytojas Kūno kultūra
Gintautė Damskienė Mokytoja Gamta ir žmogus

Archyvas