Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja ir yra pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijos, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

Priešmokyklinės grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Priešmokyklinės ugdymo grupė dirba pagal priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį – grupės veiklos trukmė per dieną ilgesnė nei 4 val.

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasmet rengia ilgalaikį ugdomosios veiklos mokslo metų planą, atsižvelgdamas į sukomplektuotos grupės vaikų savitumą, individualius poreikius ir gebėjimus.

Archyvas