Mokiniai

Mokinių skaičius klasėse 2020-2021 m.m.

 

Klasė I II III IV V VI VII VIII IX X Iš viso
Mokinių skaičius 5 5 7 8 9 11 7 6 6 7 71

Archyvas