Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • stebi ir analizuoja probleminių vaikų elgesį, pažangumą ir lankomumą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • vykdo patyčių, smurto, žalingų įpročių prevenciją mokykloje;
 • mokykloje organizuoja prevencinius renginius, akcijas, projektus;
 • kuruoja mokinių iš socialiai remtinų šeimų nemokamą maitinimą mokykloje;
 • rūpinasi mokinių pavėžėjimu;

Mokiniai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • patiria smurtą ir išnaudojimą;
 • turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
 • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti;
 • nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;

 

Jaunimo linija
Budi savanoriai konsultantai
Tel. 8 800 28888
Darbo laikas: I-V 16:00 – 07:00
VI-VII visą parą

Vaikų linija
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai
Tel. 116111
Darbo laikas: I-VII 11:00 – 21:00

Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.
Tel. 8 800 77277
Darbo laikas: I-V 16.00 – 20.00

——————————————————————————————————–

Pagalba internetu visoje Lietuvoje

1. Jaunimo linija
www.jppc.lt/draugas
Atsako per 3 dienas

2. Vaikų linija
www.vaikulinija.lt
Atsako per 3 dienas

 

Archyvas