Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

2012 m. įsitraukta į projektą “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra (kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Naudingos nuorodos:

www.lamabpo.lt

 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės.
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS. Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 • ATNAUJINTA KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ. Ši skaičiuoklė yra pritaikyta visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Suveskite mokomųjų dalykų metinius pažymius bei brandos egzaminų įvertinimus ir pasirinkite jų lygius. Po to, pasirinkite studijų sritį, studijų kryptį ir/arba aukštąją mokyklą, kurios studijų programai norite apskaičiuoti savo konkursinį balą, ir spauskite „Skaičiuoti“. Jūsų konkursinis balas netrukus bus apskaičiuotas.

www.mukis.lt

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

www.smm.lt

 • Brandos egzaminai.
 • Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
 • Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

www.aikos.smm.lt

 • Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.kastu.lt

 • Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.karjerosmokykla.lt

 • Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).

www.euroguidance.lt

 • Profesijų aprašai.
 • ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“.
 • Filmai apie profesijas.
 • Filmukai „Karjeros planavimo žingsniai
 • Testai

www.kurstudijuoti.lt/index.php

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos.

www.studijos.lt

 • Pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.

www.stojimai.lt

 • Informacija apie stojimus.

www.kpmpc.lt

 • Kvalifikacinio ir profesinio mokymo plėtros centras.

www.svis.smm.lt

 • Švietimo valdymo informacinė sistema.
 • Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas.

www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.

www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

www.es-isidarbinimas.lt

 • Svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

ec.europa.eu/ploteus/

 • Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.

 

Archyvas